6/9.   Odsłonięte resztki 30-letnich gniazd dębowych poszerzanych jodłą

Autor obrazu: J. Zajączkowski