6/11.   Odnowienie świerka na powierzchni międzygniazdowej

Autor obrazu: B. Brzeziecki