7/11.   Założenie gniazd w następnej strefie

Autor obrazu: B. Brzeziecki