1/11.   Drzewostan z dużym udziałem świerka

Autor obrazu: M. Orzechowski