2/11.   Założenie gniazd

Autor obrazu: B. Brzeziecki