5/11.   Cięcia częściowe smugowe na powierzchni międzygniazdowej

Autor obrazu: B. Brzeziecki