4/11.   Pielęgnacja odnowień na gniazdach

Autor obrazu: B. Brzeziecki