9/12.   Cięcia odsłaniające na powierzchni międzygniazdowej

Autor obrazu: B. Brzeziecki