10/12.   Czyszczenia na gniazdach po cięciu odsłaniającym między nimi

Autor obrazu: B. Brzeziecki