4/9.   Pielęgnacja odnowień na gniazdach

Autor obrazu: M. Orzechowski