5/9.   Cięcia zupełne na powierzchni międzygniazdowej

Autor obrazu: M. Orzechowski