6/9.   Odnowienie sztuczne na powierzchni międzygniazdowej

Autor obrazu: M. Orzechowski