1/9.   Drzewostan sosnowy przeznaczony do przebudowy na mieszany

Autor obrazu: M. Orzechowski