2/9.   Założenie gniazd

Autor obrazu: M. Orzechowski