1/5.   Drzewostan świerkowy do odnowienia naturalnego samosiewem górnym i bocznym

Autor obrazu: M. Orzechowski