2/5.   Cięcia przygotowawcze

Autor obrazu: M. Orzechowski