8/12.   Przydrożny pas drzewostanu odnawiany naturalnie

Autor obrazu: J. Zajączkowski