1/12.   Pas pozostawiony na zrębie na brzegu kompleksu

Autor obrazu: J. Zajączkowski