2/12.   Nowy brzegu lasu tworzony podczas zalesień

Autor obrazu: W. Gil