3/12.   Brzegi strumieni leśnych zagospodarowujemy jak kępy starodrzewu

Autor obrazu: J. Zajączkowski