9/12.   Naturalne odnowienie buka na pasie ochronnym drzewostanu

Autor obrazu: J. Zajączkowski