7/12.   Pozostawienie drugiego piętra sprzyja funkcji ochronnej brzegu lasu

Autor obrazu: J. Zajączkowski