6/12.   Zrąb powinien być oddzielony od drogi pasem drzewostanu

Autor obrazu: J. Zajączkowski