5/12.   Nie każdy drzewostan na brzegu lasu nadaje się do pozostawienia

Autor obrazu: J. Zajączkowski