4/4.   Drzewostan po cięciu przerębowym

Autor obrazu: B. Brzeziecki