3/4.   Cięcie przerębowe

Autor obrazu: B. Brzeziecki