2/4.   Drzewostan o strukturze przerębowej przed wykonaniem cięcia

Autor obrazu: B. Brzeziecki