8/15.   Stan odnowień po odsłonięciu luki

Autor obrazu: B. Brzeziecki