9/15.   Drzewostan przed cięciem na jego brzegu (wariant. B)

Autor obrazu: B. Brzeziecki