10/15.   Cięcie inicjujące odnowienie na smudze wewnętrznej

Autor obrazu: B. Brzeziecki