1/7.   Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc - widok z góry

Autor obrazu: B. Brzeziecki