2/7.   Podział kompleksu starodrzewów na ostępy

Autor obrazu: B. Brzeziecki