3/7.   Ustalenie kierunku cięć

Autor obrazu: B. Brzeziecki