4/13.   Założenie kolejnej serii gniazd

Autor obrazu: M. Orzechowski