5/12.   Wyrośnięte odnowienie na gniazdach

Autor obrazu: B. Brzeziecki