4/12.   Sztuczne odnowienie gatunku wymagającego wyprzedzenia

Autor obrazu: B. Brzeziecki