2/10.   Drzewostany, w których można zastosować rębnię IVd

Autor obrazu: B. Brzeziecki