6/13.   Pielęgnacja odnowień na gniazdach

Autor obrazu: M. Orzechowski