7/13.   Cięcia przygotowawcze i obsiewne na powierzchni międzygniazdowej

Autor obrazu: M. Orzechowski