6/17.   Pozostawianie lasu na obszarze stanowisk archeologicznych to skuteczny sposób ich ochrony

Autor obrazu: J. Zajączkowski