4/12.   Pod kępami starodrzewu muszą być zachowane dolne warstwy

Autor obrazu: J. Zajączkowski