3/12.   Łączenie bruzdami kęp starodrzewu ułatwia migrację i wymianę genów w populacjach wielu gatunków zwierząt

Autor obrazu: Archiwum