11/12.   Cięcia uprzątające

Autor obrazu: M. Orzechowski