6/12.   Drzewostan po pierwszym cięciu odsłaniającym

Autor obrazu: B. Brzeziecki