7/12.   Drugie cięcie odsłaniające

Autor obrazu: B. Brzeziecki