8/12.   Drzewostan po drugim cięciu odsłaniającym

Autor obrazu: B. Brzeziecki