12/15.   Cięcie poszerzające smugę

Autor obrazu: B. Brzeziecki