2/4.   Granica transportu - grunt innej własności

Autor obrazu: L. Bolibok