15/17.   Utrzymanie starodrzewu może być potrzebne w celu powstrzymania silnej erozji gleby

Autor obrazu: J. Zajączkowski