14/17.   Stare drzewa są siedliskiem wielu gatunków grzybów

Autor obrazu: J. Zajączkowski